Vyhľadávanie

Katalóg dverných výplní

Najrozšírenejšou skupinou materiálov povrchových dosiek sú tepelne opracovateľné plasty ( ABS/PMMA – série Classic a Technic ). Tieto sú v ponuke v bielej farbe a v rôznych imitácíach drevodekorov. Základná vlastnosť týchto plastov je tepelná roztažnosť, bez ktorej by nebolo možné ich tvarovanie. Na druhej strane je táto vlastnosť najväčšou nevýhodou tohto materiálu. Pôsobením slnečného žiarenia dochádza k nechcenému rozpínaniu ( v lete ) a zmrašťovaniu ( v zime ) týchto dosiek. Materiál je vystavený únave a v krajnom prípade môže dôjsť k jeho deformáciam, alebo až k prasknutiu.
Toto nebezpečie je v prípade dosiek s imitáciou drevodekoru niekoľkonásobne vyššie a pokiaľ sa pre tieto dverné výplne rozhodnete, je nutné požadovať všetky informácie o zárukách, voľby vnútorného jadra a podobne. Praskanie a prehýbanie plastových výplní s imitáciou drevodekoru je všeobecne známým problémom a stretávajú sa s ním bez výnimky všetci výrobcovia plastových výplní.

Dverné výplne vyšších sérií ( Vizual, Elegance a Premium ) sú už vyrobené s povrchovými doskami z materiálu HPL. Lisovaná syntetická živica, ktorá je základom pre výrobu tohto materiálu, dodáva HPL doskám vynikajúce vlastnosti, predovšetkym minimálnú tepelnú rozťažnosť. Dverné výplne sú preto tvarovostále a ich životnosť je mnohonásobne dlhšia ako pri plastových výplniach. Napriek tomu cenový nárast mezi týmito typmi nie je výrazný a u série Vizual môžeme hovoriť o výhodnejšej cene, ako u plastových sérií. Predevšetkým pri voľbe imitácie drevodekoru dôrazne doporučujeme výber zo sérií HPL. Investícia do kvality sa tu zaručene oplatí.

Jadrá dverných výplní sú z lepených sendvičov, pričom ich základ tvorí extrudovaný polystyrén. V prípade nutnosti je možné zvoliť rôzne výztuhy jadra v podobe hliníkových, alebo drevovláknitých dosiek. Najdôležitejšia voľba jadra se týka už spomínaných plastových výplní s imitáciou drevodekoru. U týchto výrobkov je pre plné uznánie záruk NUTNÉ zvoliť jadro D – to znamená - najpevnejšie jadro, zabezpečujúce čo najvyššiu odolnosť výplne proti prípadnému priehybu vplyvom slnečného žiarenia.

 
[ Späť ]