Vyhľadávanie

Tesniace pásky

Prečo tesniace pásky a fólie?

V súčasnej dobe sa kladie veľký dôraz na energeticky úsporné riešenia budov s dlhodobou životnosťou použitých materiálov, nízkymi stavebnými nákladmi a ekonomickou prevádzkou. Najdôležitejšiu funkciu pri zamedzení úniku tepla plní vonkajší obal budovy. Správny návrh zloženia a zhotovenia obvodového plášťa, strešného plášťa a výplne okenných otvorov má veľký vplyv na budúce prevádzkové náklady a tým na celkovú energetickú hospodárnosť budovy. Preto dôležitým prvkom pri výmene okien je dostatočné utesnenie pripájacej škáry. Pri nedostatočnom utesnení pripájacej škáry dochádza k zvýšeniu tepelných strát, k zníženiu zvukovej izolácie, premŕzaniu a kondenzácii vodných pár, čo má za následok vznik škodlivých pliesní. Okrem štandardnej montáže (utesnenie pripájacej škáry PU penou) odporúčame utesnenie ešte ďaľšími spôsobmi, a to:

  • utesnenie tesniacimi fóliami v kombinácii s PU penou - ISO3 
  • alebo utesnenie komprimovanou tesniacou páskou tzv. suchá montáž bez použitia PU peny tzv. ISO1.

 

Častými zdrojmi úniku tepla z budovy sú nedôsledne zhotovené detaily obvodového plášťa a nesprávne osadené výplne okenných otvorov.

Image
Termografická snímka bytového domu pred rekonštrukciou
Image
Termografická snímka bytového domu po rekonštrukcii

Vlastnosti okenných tesniacich pások:

Vonkajšie tesnenie : 

  • chráni škáru a jej výplň pred poveternostými vplyvmi
  • chráni škáru a jej výplň pred hnaným dažďom
  • paropriepustnosťou tesnenia je zabezpečené odvetranie škáry, čim je chránená jej výplň pred zhromažďovaním a kondenzáciou vodných pár

Stredové tesnenie (výplň) : 

  • plní funkciu tepelnej izolácie
  • plní funkciu zvukovej izolácie

Vnútorné tesnenie : 

  • svojou paropriepusnosťou chráni stredové tesnenie pred vnikaním vodných pár z interiéru
  • oddeľuje vnútornú klímu od vonkajšej 

Spĺňa vybraný produkt Vaše požiadavky na jeho tepelno- a zvukovoizolačné vlastnosti aj po zabudovaní na stavbe?
 

Image
Systémové riešenie ASystémové riešenie B
Image
Zateplovací systém
Image
Zateplovací systém
Image
Predsadená fasáda (Klinker)
Image
Omietnuté murivo
Image
Parapet
Image
Parapet
Image

Image Montáž ISO1 umožňuje ušetriť v budúcnosti ešte viac energie. Perspektívna tesniaca páska je vybavená špeciálnou fóliou pre tesnenie vnútorných strán. Táto špeciálna fólia má nulovú hodnotu priepustnosti pár, čo znamená 100% nepriepustnosť na vnútornej strane. Vďaka tomu je výnimočnou tesniacou páskou, ktorá je vhodná dokonca i pre pasívne domy s najvyššími požiadavkami na tesnosť. Nekontrolovaná tepelná strata a špárové netesnosti sú chránené vzduchotesným oddelením vnútornej a vonkajšej klímy. Toto je víťazný aspekt pre úspech v testoch energetickej náročnosti budov, testoch vzduchotesnosti a tiež má pozitívny efekt na tepelné straty.

 
[ Späť ]